niedziela, 5 czerwca 2016

Skandaliczny list ukraińskich prezydentów z prośbą o zapomnienie zbrodni UPA na Polakach

Byli prezydenci Ukrainy i ukraińskie „autorytety moralne” — napisały list z prośbą   nie   tyle  o wybaczenie, — co o zapomnienie zbrodni wyrządzonych na Polakach.
List otwarty podpisany m.in. przez Leonida Krawczuka i Wiktora Juszczenko, mówi,   — że   zbrodnia   na  Wołyniu, była tragedią, która dotknęła obie strony konfliktu.
Pomimo tego, że zbrodnie UPA są niepodważalnymi faktami,   — byli prezydenci ośmielają się w liście apelować o uznanie ukraińskich tradycji narodowych   — (w tym odwołujących się do UPA),   — jako sprawiedliwe i godne szacunku.
List wzywa polskich parlamentarzystów do niepodejmowania kroków dotyczących   upamiętnienia rzezi Wołyńskiej,   — jako nieodpowiedzialnych, a które mogą być wykorzystane przez „wspólnych wrogów”.

Prezydenci i inni podpisani pod listem apelują o wspólne ustalenie daty obchodów Dnia Męczeństwa na Kresach,   — jak również o takie decyzje parlamentów, które mają łączyć, a nie dzielić.
Autorzy listu uważają, że wyciąganie tragedii z przeszłości przesłania „wspólnotę interesów”   — i prowadzi do niepotrzebnej, zdaniem autorów, eskalacji konfliktu.
Pełna treść skandalicznego listu zrównującego polskie ofiary z katami jest dostępna na stronie gazeta.ua
Piątek, 03 czerwca 2016
Za; http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/skandaliczny-list-z-prosba-o-zapomnienie-zbrodni-upa-na-polakach-ukrainskich-prezydentow

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz