czwartek, 28 kwietnia 2016

UPA - CIA

Co łączy UPA z CIA, doskonałe opracowanie
  
Warto przedstawić szerszej opinii publicznej kulisy tuszowania do dziś ludobójstwa na Narodzie Polskim na Wołyniu. Opracowania takiego dokonał  Richard Breitman. Po przeczytaniu wnioski pytania nasuwają się same;  dlaczego żadna ekipa polityczna w Polsce od lewej do prawej strony sceny politycznej pomija w swoich programach ludobójstwa którego dopuścili się zdziczali Ukraińcy z band UPA-OUN, którzy mają bardzo silne lobby w Polsce i w USA i są wykorzystywani przez CIA do ,,organizowania demokracji” na wschodzie i południu Europy za pieniądze Sorosa i jemu podobnych. Z. W

Stany Zjednoczone i kat Polaków – Mykoła ŁebedZwiązek Mykoły Łebeda z CIA trwał przez całą zimną wojnę. Podczas gdy większość operacji CIA, w których zaangażowani byli przestępcy wojenni, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, o tyle te z udziałem Łebeda w sposób zasadniczy przyczyniły się do powiększenia niestabilności Związku Radzieckiego.

Utalentowani” banderowcy 

Próby zbudowania relacji pomiędzy SSU a grupą Hryniocha-Łebeda podejmowane w latach 1945-46 nie okazały się skuteczne ze względu na brak zaufania obu stron. W grudniu 1946 Hrynioch i Łopatynskij zwrócili się o amerykańską pomoc dla działań na Ukrainie począwszy od sprawy łączności poprzez szkolenie agentów aż do kwestii pieniędzy i broni. W zamian oferowali stworzenie siatki wywiadowczej na Ukrainie. Zsolt Aradi, kontakt SSU w Watykanie, zaaprobował propozycję. Zauważył , że „UHWR, UPA i OUN Bandery są jedynymi wielkimi i efektywnymi organizacjami działającymi pośród Ukraińców” oraz że Hrynioch, Łebed i Łopatynskij to ludzie zdeterminowani i utalentowani… zdecydowani kontynuować [walkę]…z nami, bez nas, a jeśli to potrzebne, nawet przeciwko nam”. SSU jednak odrzucił porozumienie. Późniejszy raport winił Ukraińców za „niestosowne zachowanie podczas dyskusji nad ich propozycją i uprawianie partyjnictwa pośród emigracji”.

Sąd nad Nadią Sawczenko – proces zwykłej zbrodniarki wojennej
Nadia Sawczenko, ochotniczka w batalionie Ajdar, czekająca na wyrok sądu w Rostowie pod zarzutem współudziału w zabójstwie dwóch rosyjskich dziennikarzy podczas walk w Donbasie, została laureatką Nagrody Orła Jana Karskiego. 

Czy w Polsce działa ukraińska V kolumna?


"Osobną rolę i bardzo negatywną w budowaniu „piątej kolumny" ukraińskiej w Polsce odgrywa osoba ambasadora ukraińskiego w Polsce. Czynny banderowiec Andrij Deszczyca, człowiek, który aktywnie był zaangażowany w krwawe dla narodu ukraińskiego wydarzenia na Majdanie, jest teraz przedstawicielem władz kijowskich w Warszawie" - mówi Konrad Rękas, wiceprezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych

środa, 27 kwietnia 2016

Centralne obchody 72 rocznicy ludobójstwa na Wołyniu odbyły się w...Doniecku, stolicy DRL

Doniecki hołd dla ofiar OUN-UPA

 

Dzisiaj obchodzimy 72 rocznicę kulminacji Rzezi Wołynia, oraz Małopolski Wschodniej. W kilku miastach Polski zorganizowano obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Nie były to jednak akcje inicjowane na szeroką skalę przez samorządowców, czy też władze państwowe. Te drugie w myśl obłąkanej polityki “zapominania krzywd wobec Polaków, wyolbrzymiania krzywd wyrządzonych przez naszych przodków”odmówiły już uznania tej masakry mianem ludobójstwa.publika4 (1 of 1) (Kopiowanie) 

Agentura OUN-UPA w Polsce. Fakty i Dokumenty

Lista Ukraińców w Polsce, nacjonalistów, członków OUN/UPA, a także morderców Polek i Polaków

Dużo zrobił dla uczelni i SB - Miron Sycz i inni a Służba Bezpieczeństwa PRL
Z archiwum IPN

Dużo zrobił dla uczelni i SB - Miron Sycz i inni a Służba Bezpieczeństwa PRL


Jerzy Necio

Spośród postaci obecnych w życiu publicznym naszego regionu, zwracających uwagę trwałością tejże obecności, wyróżnia się Miron Sycz. Zaangażowany działacz Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i PZPR (do końca jej istnienia),  przez ponad dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego (w 2002 r. - startując z listy SLD-UP), bezskutecznie próbował zdobyć mandat posła w roku 2005 z listy Partii Demokratycznej, a następnie reprezentując Platformę Obywatelską otrzymał w 2007 r. mandat parlamentarzysty, pozostając równocześnie członkiem Stowarzyszenia „Ordynacka”. Jest osobą, która wszechstronnie poznała kulisy sprawowania władzy w województwie warmińsko-mazurskim, kreując sposób funkcjonowania samorządu wojewódzkiego i wpływając bezpośrednio na dzisiejszy kształt politycznego życia regionu.
Co ciekawe, droga posła Sycza do Platformy Obywatelskiej wiodła z SZSP i PZPR (w której był do samego końca), poprzez SLD-UP, Unię Wolności i Stowarzyszenie „Ordynacka”. Miron Sycz należy do  Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce. Przez wielu jest  postrzegany jako jeden z liderów mniejszości – swoją pozycję zbudował w oparciu o szkołę ukraińską w Górowie Iławeckim, której był dyrektorem.
Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: kiedy i w jakich warunkach Miron Sycz rozpoczął działalność na niwie społecznej? Jak również: jakiego rodzaju standardy lub wzorce postępowania socjotechnicznego nadały bieg jego karierze i dążeniu do władzy?

piątek, 22 kwietnia 2016

Operacja ''Bumerang''

Siedziba KGB przy Placu Łubiańskim, data wykonania zdjęcia nieustalona. (fot. AFP / )


Operacja ''Bumerang''. Działania KGB przeciwko ukraińskim nacjonalistom z OUN–UPA 

• W latach 1968-1988 KGB infiltrowało ukraiński ruchu nacjonalistyczny
• W tych działaniach KGB było wspierane przez polskie MSW
• Akcja zakładała również dezinformację zachodnich służb wywiadowczych
• Operacja "Bumerang" skompromitowała emigracyjną OUN 

 W latach 1968–1988 KGB skutecznie infiltrowało emigracyjne struktury ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego przy współpracy polskiego MSW. Przez 20 lat sowiecki kontrwywiad wodził za nos działaczy OUN-UPA, a za ich pośrednictwem dezinformował zachodnie służby wywiadowcze. Był to kolejny triumf tzw. głębokiej operacji, czyli gry agenturalnej, która była firmową wizytówką KGB w świecie służb specjalnych.

czwartek, 21 kwietnia 2016

Współpraca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z sowieckim NKWDWspółpraca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z sowieckim NKWDPolacy nie chcą samostijności
Ukrainy, bo wiedzą, że tylko
Ukraina może im zadać
śmiertelny cios i rozwalić Polskę.
    
                        Stepan Bandera 1939 r.

niedziela, 10 kwietnia 2016

Związki nacjonalistów ukraińskich z ruchem komunistycznym w II RP

Jednym z artykułów zamieszczonych w prawie 700-et stronicowym zbiorze tekstów dotyczących tzw. ,,Elit'' Komunistycznych w Polsce jest artykuł Ołeksandra Zajcewa, mówiący o ścisłych, acz mało znanych Polakom, związków ukraińskich nacjonalistów z ruchem komunistycznym w międzywojennej Polsce. Związki ukraińskich nacjonalistów, a w szczególności ich największej organizacji czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, powstałej w 1929 roku, sięgają bowiem znacznie dalej, niż tylko współpracy z komunistami w II RP, bo także sojuszniczej współpracy z sowieckim NKWD, w dziele fizycznej eksterminacji Narodu Polskiego na Kresach Rzeczypospolitej, tj. masowych deportacjach Polaków na Sybir i do Kazachstanu, a przede wszystkim nieznanego większości Polaków faktu, współudziału członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w ludobójstwie Polskich oficerów w Katyniu, Charkowie, Starobielsku i Miednoje, bez którego to współudziału i gorliwego wsparcia NKWD w tej zbrodni przez OUN, najprawdopodobniej to ludobójstwo polskiej elity nie osiągnęłoby takiej skali, w jakiej zostało dokonane.

niedziela, 3 kwietnia 2016

11 lipca to dzień Zagłady Wołynia…Ludobójstwo.

11 lipca to dzień Zagłady Wołynia…Ludobójstwo.

Jesteśmy po wizycie ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Wielkopolsce. Zbiegła się ona z przepychankami na temat ustawy „11 lipca”. Jak mówiliśmy na spotkaniach – nieważne jest kto ogłosi ustawę, ważne jest aby korespondowała z datą.
W dniu 11 lipca 1943 roku zaatakowano na Wołyniu. Zaatakowali bandyci z pod znaku OUN-UPA. Zwani inaczej „banderowcami”. Dokonali Zagłady polskiej społeczności – Ludobójstwa.
Jeszcze w zeszłym roku, zaraz po wyborach, w całkowicie prywatnych rozmowach z jednym z posłów klubu Kukiz15 powiedzieliśmy sobie, że w 2016 roku zgłosimy ustawę uchwalającą Dzień Pamięci Ludobójstwa 11 Lipca.

sobota, 2 kwietnia 2016

Kolaboranci czy herosi - rzecz o SS-Galizien

Kolaboranci czy herosi - rzecz o SS-Galizien 
 
Prof.dr hab. Edward Prus 
 Hans Frank podczas przeglądu oddziału do ukraińskiej dywizji SS we Lwowie.

Ukraińska rebelia w Kresach we wrześniu 1939 r.

Ukraińskie dziewczyny w towarzystwie niemieckich żołnierzy, fot. ipn.gov.pl


W tym roku obchodzimy bolesne siedemdziesiąte piąte rocznice: 1. - września agresji faszystowskich Niemiec, 17. września - agresji bolszewickiego Związku Sowieckiego oraz ukraińskiej rebelii na Kresach. O dwóch pierwszych rocznicach będzie głośno i szumnie, o tej trzeciej zapewne pamiętać będą nieliczni Polacy – a w aktualnej sytuacji Ukrainy, wystąpienia „rebeliantów z Dombasu”, nasuwa to wiele refleksji.