niedziela, 10 kwietnia 2016

Związki nacjonalistów ukraińskich z ruchem komunistycznym w II RP

Jednym z artykułów zamieszczonych w prawie 700-et stronicowym zbiorze tekstów dotyczących tzw. ,,Elit'' Komunistycznych w Polsce jest artykuł Ołeksandra Zajcewa, mówiący o ścisłych, acz mało znanych Polakom, związków ukraińskich nacjonalistów z ruchem komunistycznym w międzywojennej Polsce. Związki ukraińskich nacjonalistów, a w szczególności ich największej organizacji czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, powstałej w 1929 roku, sięgają bowiem znacznie dalej, niż tylko współpracy z komunistami w II RP, bo także sojuszniczej współpracy z sowieckim NKWD, w dziele fizycznej eksterminacji Narodu Polskiego na Kresach Rzeczypospolitej, tj. masowych deportacjach Polaków na Sybir i do Kazachstanu, a przede wszystkim nieznanego większości Polaków faktu, współudziału członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w ludobójstwie Polskich oficerów w Katyniu, Charkowie, Starobielsku i Miednoje, bez którego to współudziału i gorliwego wsparcia NKWD w tej zbrodni przez OUN, najprawdopodobniej to ludobójstwo polskiej elity nie osiągnęłoby takiej skali, w jakiej zostało dokonane.

Współpraca OUN z NKWD nie ograniczyła się zresztą tylko do tych faktów. Pod koniec 1944 roku nastąpił jej ciąg dalszy, w próbie zbrojnej irredenty oderwania od Polski terenów jej obecnej wschodniej ściany, czyli ziem Podkarpacia, Małopolski zachodniej, województwa Lubelskiego i Podlasia.
Po zakończeniu w październiku 1947 roku przez Wojsko Polskie ,,Operacji Wisła'', cała agentura OUN w Polsce, została niemal natychmiast przejęta przez sowieckie NKWD na ich służbę przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu. Dziś ukraińska agentura OUN jest na służbie rosyjskiej FSB, która przejęła całość zasobów agentów NKWD w tzw. ,,bliskiej zagranicy''
Szerzej o tych prawie nieznanych nikomu faktach napiszę w moim kolejnym artykule dotyczącym zbrodni ludobójstwa przeciwko Narodowi Polskiemu dokonanym przez OUN-UPA i SS Galizien pt.
Współpraca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z sowieckim NKWD. Ich rola w masowych deportacjach Polskiej ludności Kresów na Syberię i do Kazachstanu oraz gorliwy współudział w ludobójstwie polskich oficerów w Katyniu, Charkowie, Starobielsku i Miednoje.
http://prawy.pl/29555-zwiazku-nacjonalistow-ukrainskich-z-ruchem-komunistycznym-w-ii-rp/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz