czwartek, 30 marca 2017

Sekta wyznawców trzeciej siły"Prostym krokiem odważnej jednostki jest nie branie udziału w kłamstwie. Jedno słowo prawdy przeważa szale świata!"
                                                             Aleksander Sołżenicyn

Ludzie czasami potykają się o prawdę. Ale większość z nich podnosi się na nogi i pospiesznie oddala, jakby nic się nigdy nie stało.

                                                                  Winston Churchill

środa, 29 marca 2017

Zaproście jeszcze Gudrun Himmler


,,Milczenie jest zgodą na triumf zła’’
,,Nim jednak do tego doszło całym swoim sercem i z całej duszy niewolniczej służyli bolszewikom w aspekcie anty-lechickim – przede wszystkim ochotnie zestawiali listy Polaków, którzy w pierwszej kolejności mieli być wywiezieni na Sybir; oni też tych Polaków, zerwanych ze snu pośród nocy, w grudniowym zmroku 1939 roku, konwojowali do najbliższej stacji kolejowej, ładowali do bydlęcych wagonów i z dzikim rechotem dawali im „krzyż na drogę”.

Dzisiaj ukraińscy nacjonaliści stanowczo temu zaprzeczają, oni zawsze „walczyli” z bolszewikami – podkreślają stanowczo – i to jest pierwszy bluff ukraińskich ekstremistów przedkładany światu w środku XX stulecia. Robią też „wielkie oczy” na zarzut, że także oni mają swój haniebny udział w katyńskiej zbrodni.

Na licznych wiecach i mitingach organizowanych przez nacjonalistów (którzy udawali komunistów) na rozkaz władz bolszewickich, były i takie, na których publicznie zestawiano listy Polaków przeznaczonych do wywózki z Hałyczyny jako „ochwiścia” (chwasty) zupełnie niepotrzebne na „ukraińskiej” ziemi – i to też był bluff. Albowiem ziemia ta od zarania historii była polską i aż do wypędzenia z niej Polaków przez NKWD na wschód a przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na zachód, mieściła więcej Polaków, niż Rusinów-Ukraińców’’.
                                                                  
                                                                          
                                                                                Prof. dr. hab. Edward Prus

niedziela, 26 marca 2017

Ukraina-NATOwcy szkolili ukraińskich bojówkarzy na długo przed pierwszym majdanem

Ukraina-NATOwcy szkolili ukraińskich bojówkarzy. Ukraińska młodzież nacjonalistyczna przechodzi szkoleniowy kurs dywersyjno-terrorystyczny pod kierownictwem instruktorów NATO na terytorium bazy wojskowej w Estonii latem 2006 roku. To nie są turyści ani żaden zespół folklorystyczny. To są przyszli dywersanci.

«Вони не боялися як i ми зараз не маємо боятися, вони взяли автомат на шию i пішли в тiї лiси, вони готувалися i боролися з москалями, боролися з нiмцями, боролися з жидвою i з iншою нечистю, яка хотiла забрати в нас нашу українську державу… Треба вiддати Україну, нарештi, українцям. Отi молодi люди i ви, сивочолi, оце є та сумiш якої найбiльше боїться москальско-жидiвська мафія, яка сьогоднi керує в Українi». (Олег Тягнибок, народный депутат Украины).
 Oni nie bali się tak jak i my nie możemy się bać. Oni wzięli automaty, powiesiwszy je na szyjach, i poszli w te lasy, oni trudzili się i walczyli z Moskalami, walczyli z Niemcami, walczyli z żydostwem i z innym brudem, który pragnął odebrać nam nasze państwo ukraińskie. Trzeba wreszcie oddać Ukrainę Ukraińcom. Ci młodzi ludzie i wy, siwowłosi, to jest ta mieszanina, której najbardziej boi się moskalsko-żydowska mafia, która obecnie rządzi na Ukrainie- Ołeh Tiahnybok.

środa, 15 marca 2017

Znów będą opowiadać bzdury o ruskiej prowokacji?

PILNE: Odnowiony pomnik w Hucie Pieniackiej został ponownie zdewastowany

Wg informacji, do których dotarł portal Kresy.pl, do dewastacji doszło w tym samym czasie, co opisywana przez nas niedawno dewastacja pomników we Lwowie i Podkamieniu.

Informację wraz ze zdjęciem przekazał nam p. Henryk Bajewicz ze Stowarzyszenia Podkamień, który o dewastacji pomnika dowiedział się w niedzielę od znajomego z Ukrainy. Dziś od tego samego znajomego otrzymał prezentowaną przez nas fotografię. Wg innych znajomych p. Henryka, dewastacji pomnika miała dopuścić się "Swoboda". Nie udało nam się jednak potwierdzić tych informacji.

sobota, 11 marca 2017

Operacja "Wisła" 1947 - koniec ukraińskiego terroru - konferencja w gmachu PAST-y

Operacja "Wisła" 1947 - koniec ukraińskiego terroru - konferencja w gmachu PAST-y - 11.03.2017, Warszawa. W konferencji udział wzięli: Lucyna Kulińska, Czesław Partacz, Andrzej Zapałowski, Bogusław Kuźniar i Artur Brożyniak.

środa, 8 marca 2017

Mój bohater kapitan Romuald Rajs - ,,Bury''

Chwała kapitanowi Romualdowi Rajsowi - ,,Buremu'' - Wieczna HAŃBA zdrajcom, sowieckim zbrodniarzom i ich konfidentom!

"Żadni niezłomni - zwykłe bandy przestępcze" - krzyczeli mieszkańcy Hajnówki podczas kontrmanifestacji wobec marszu pamięci żołnierzy wyklętych. Największe emocje budzi tam kpt. Romuald Rajs "Bury", którego miejscowa ludność uważa za ludobójcę. Wydarzenia z 1946 r., do których doszło na Podlasiu to przysłowiowa woda na młyn dla całej postkomuny i lewicy. Co gorsza, taka retoryka odbija się również echem w kręgach prawicowych. Paweł Kukiz, znany z koszulki przedstawiającej "wyklętych" stwierdził ostatnio, że byli wśród nich bandyci, po czym wymienił "Burego". A przecież kpt. Rajs, dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militaru, odznaczony krzyżem walecznych i krzyżem za zasługi, był dzielnym żołnierzem Rzeczypospolitej, walczącym w wojnie obronnej, a później szeregach ZWZ-AK i NZW. Dlaczego po upadku Niemiec nie zaprzestał walki i co sprawiło, że dziś pamiętamy jedynie kilka feralnych dni z jego bohaterskiego życiorysu? Odpowiedź na te i inne pytania dot. polskiego podziemia zbrojnego znajdziecie w specjalnym odcinku (godzinnym!) Komentarza Koniecznego, na który serdecznie zapraszam - Piotr Korczarowski.


sobota, 4 marca 2017

DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNA UKRAIŃSKICH ORGANIZACJI NACJONALISTYCZNYCH W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM


Za uprzejmą zgodą Pani Profesor Lucyny Kulińskiej zamieszczam artykuł Pani Profesor poświęcony działalności terrorystycznej ukraińskich nacjonalistów wymierzonej przeciwko Państwu i Narodowi Polskiemu w okresie międzywiojennym

Prof. Lucyna Kulińska


Działalność terrorystyczną w II Rzeczypospolitej prowadziły przede wszystkim dwie nielegalne organizacje ukraińskie: Ukraińska Wojskowa Organizacja i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Nie były to jedyne ugrupowania realizujące dywersję i sabotaż na polskim terytorium w latach 1918-1939. Robiły to również organizacje o proweniencji komunistycznej (w tym także ukraińskie), szczególnie w latach dwudziestych.

Źródeł nacjonalistycznego ukraińskiego ruchu terrorystycznego szukać należy w wydarzeniach przełomowego okresu wielkiej wojny: walkach polsko-ukraińskich i polsko-bolszewickich w latach 1919-1920. Mimo mylących sformułowań zawartych w pismach pro-banderowskich, istotą powołania i działalności tych organizacji były wystąpienia antypolskie. Polem ich działań była przede wszystkim Małopolska Wschodnia, finansowo i logistycznie wspomagali ich wrodzy Polsce sąsiedzi: Niemcy, Litwini, Rosjanie, a w pewnych okresach także Czesi.