niedziela, 28 maja 2017

PiS ponownie zablokował ustawę o penalizacji banderyzmu

Wszyscy, którzy blokują uchwalenie tej ustawy, stają w jednym szeregu z banderowskimi ludobójcami i należy ich rozliczyć tak samo jak banderowskich zbrodniarzy.

 Pisałem już o tym w artykule pt. ,,Odzyskaliśmy Honor'',  jak PIS kilka tygodni temu zablokował po raz pierwszy próbę uchwalenia ustawy o penalizacji banderyzmu w Polsce, teraz uczynił to po raz kolejny. Ochrona banderowskich zbrodniarzy oraz ich ideologii jest dla PiSu w sojuszu ponad podziałami w tej sprawie z PO sprawą bezwzględnie priorytetową. PiS uwielbia także przy każdej okazji, gdy jest mu to wygodne podkreślać, że ostateczną instancją w każdej sprawie dotyczącej Polskiego interesu narodowego jest... GŁOS SUWERENA czyli NARODU! Nasuwa się pytanie, dlaczego w tej kwestii zarówno głos tegoż suwerena, którego PiS ma pełne usta jest nie tylko całkowicie zbędny, ale dosłownie niepożądany?

wtorek, 23 maja 2017

List studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Andrzej Zapałowski udostępnił post 15 maja
Otrzymałem od Wiesława Tokarczuka

Informację rozpowszechniam na prośbę studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mających nadzieję, że ta informacja zaalarmuje polskie władze, że wreszcie coś zrobią dla powstrzymania psychicznego i fizycznego terroru młodych kadr ideologii banderowskiej, przynajmniej w Polsce.

Rzecz dzieje się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W akademiku mieszkają studenci z Ukrainy. Jeden z nich głośno potępił banderyzm i zbrodnie OUN-UPA. W związku z tym grupa "patriotycznie" nastawionych ukraińskich studentów postanowiła na terenie Ukrainy - kiedy tam pojedzie w przerwie w nauce - fizycznie rozprawić się ze "zdrajcą nacji ukraińskiej".

czwartek, 18 maja 2017

Banderowska indoktrynacja polskiej młodzieży na egzaminie maturalnym z WOS


Polski rząd za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej najwyraźniej postanowił po raz kolejny podlizać się lobby ukraińskiemu, które coraz głośniej wyraża swoje niezadowolenie, że jest przezeń wciąż jeszcze niedostatecznie hołubione i niewystarczająco dopieszczone, a tym samym nadal nieusatysfakcjonowane w stosunku do swoich własnych wyobrażeń w tym względzie.

Podczas tegorocznej matury z wiedzy o społeczeństwie jedno z pytań egzaminacyjnych brzmiało: „Jakie prawa i wolności człowieka zostały naruszone podczas akcji Wisła?”

 Zdjęcie dołączone do pytań z tegorocznego egzaminu maturalnego z WOS przez banderowskich propagandystów z CKE Ministerstwa ,,Edukacji Narodowej''

Interpelację do kierującej MEN Anny Zalewskiej złożył w tej sprawie poseł Robert Winnicki. Zapytał w niej o personalia osób, które układały to pytanie, a także o to, czy ministerstwo konsultowało je z historykami zajmującymi się ludobójstwem na Polakach, jakiego na Kresach Wschodnich dopuściły się ukraińskie ugrupowania zbrojne „w latach 1939-1947”. Czy MEN ma świadomość, że potępianie akcji „Wisła” stanowi wsparcie dla polityki gloryfikującej zbrodniczą, ludobójczą formację OUN-UPA? – napisał poseł. Zapytał również, czy uczniowie usłyszą w polskich szkołach o tym, że akcja „Wisła” zakończyła „ludobójczą działalność OUN-UPA”, a także o „postępującym na Ukrainie procesie heroizacji i budowaniu kultu zbrodniczych, ludobójczych formacji ukraińskich”.

sobota, 13 maja 2017

X Miesięcznica Kresowa – Warszawa 11.05.2017


11.05.2017 przed ambasadą Ukrainy odbyła się X Miesięcznica Kresowa (zmieniono nazwę z Miesięcznicy Wołyńskiej). Prowadzącym miesięcznicę był Rafał Mossakowski.

piątek, 12 maja 2017

Akcja „Wisła” w świetle prawa


Publikuję długi tekst prof. Szawłowskiego, który ma już kilkanaście lat ale nadal jest aktualny. To w odniesieniu do pytania z WOS na maturze.


Ryszard Szawłowski (Warszawa)


Akcja (operacja) „Wisła”, która została już dość szeroko omówiona w poprzednio wygłoszonych referatach*, posiada oczywiście również swój aspekt prawny. W niniejszym referacie chciałbym zająć się problemem owej akcji zarówno w świetle prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego prawa polskiego.

poniedziałek, 8 maja 2017

UPA pokonała nazistowską III Rzeszę Niemiecką

czyli gabinet ,,kosmetyki'' historii na Ukrainie nabiera rozpędu.Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej stworzył plakat poświęcony Dniu Pamięci i Pojednania z fotografią, na której oficer Armii Czerwonej, weteran Wielkiej Wojny Ojczyźnianej ściska rękę członkowi Ukraińskiej Powstańczej Armii.