sobota, 13 maja 2017

X Miesięcznica Kresowa – Warszawa 11.05.2017


11.05.2017 przed ambasadą Ukrainy odbyła się X Miesięcznica Kresowa (zmieniono nazwę z Miesięcznicy Wołyńskiej). Prowadzącym miesięcznicę był Rafał Mossakowski.

 Głos zabrał: Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich Witold Listowski, który odczytał list napisany do ambasadora Andrija Deszczycia, a właściwie to do władz Ukrainy. Następnie głos zabrał prof. Jerzy Robert Nowak oraz członek Komitetu Honorowego Zdzisław Koguciuk, który m.in. przedstawiła swoje pismo skierowane również do ambasadora Ukrainy. Pismo będzie dołączone do petycji, którą odczytał prezes Witold Listowski i wysłane pocztą. Głos zabrała również Katarzyna Sokołowska z Opola.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz