środa, 17 lutego 2021

Do prezesów IPN

We wtorek 16 lutego br. Lwowska Rada Obwodowa (odpowiednik sejmiku wojewódzkiego w Polsce) zwróciła się do władz centralnych Ukrainy o nadanie ukraińskim żołnierzom dywizji Waffen SS-Galizien statusu weteranów walki o niepodległość Ukrainy.

Jak podaje portal Varianty.lviv.ua, większość deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej zagłosowała we wtorek za zwróceniem się do ukraińskiego rządu oraz parlamentu o nowelizację ustawy „O prawnym statusie i upamiętnieniu uczestników walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku” w kierunku uwzględnienia w niej kombatantów dywizji SS-Galizien. W przyjętym apelu użyto ahistorycznej nazwy jednostki pozwalającej na ukrycie jej nazistowskiego charakteru: Pierwsza Ukraińska dywizja „Galicja” [oryg. „Hałyczyna” – red.].

Spośród 84 deputowanych rady obwodowej 57 zagłosowało za wystosowaniem wezwania, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie głosowało dwóch deputowanych obecnych na sali – szef obwodowej państwowej administracji Maksym Kozycki z partii „Sługa Narodu” oraz Nazarij Sumało z partii „Batkiwszczyna”. Pozostali deputowani byli nieobecni. „Za” głosowali m.in. szefowa rady Iryna Hrymak oraz skompromitowany sekretarz ukraińskiej rady ds. upamiętnień Swiatosław Szeremeta (oboje z partii „Europejska Solidarność” byłego prezydenta Petra Poroszenki).

***

I co pan na to panie prezesie Szarek? A także pan, panie wiceprezesie Szwagrzyk? Jak długo jeszcze będziecie milczeć i chować głowy w piasek? Jak długo jeszcze będziecie prowadzić poprzez swoje tzw. biuro upamiętniania antypolskie działania, niszczenia pomników i tablic pamięci na Podkarpaciu poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego, Wojsk Ochrony Pogranicza, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i milicjantom walczących z bandami OUN - UPA i niedobitkami SS Galizien w obronie polskiej ludności tych ziem, tak jak stało się to ostatnio w przypadku pomnika w Łubnem, a już do zniszczenia przez waszą skompromitowaną instytucję, czekają następne. A może w ramach waszej fraternizacji z neonazistowską Ukrainą, wystawicie kolejny pomnik, po tym na górze Monasterz, powiat Lubaczów, ku czci banderowskich morderców Polaków, którym teraz będzie np. pomnik ku czci właśnie herojów z SS Galizien? No bo dlaczego nie? Nieprawdaż?

Przy okazji, jak mniemam, aby okazać kolejny tzw. gest ,,dobrej woli'' wobec Kijowa, a także i Lwowa, już poczyniliście państwo pierwsze kroki, by zadowolić życzenia neonazistów z Ukrainy i ukraińskiego IPN, w postaci haniebnego usuwania tablic z pomników poświęconych ofierze, jaką złożyli w obronie Podkarpacia i Lubelszczyzny przed terrorem OUN - UPA, żołnierze LWP, WOP i KBW, którzy byli częścią tej armii, która przyszła ze wschodu, ratując Polaków przed biologicznym, totalnym wyniszczeniem przez Niemców i kolaborujących z nimi Ukraińców.  

Jakaż szkoda, że nie mieli do tego głowy np. żołnierze ,,niezłomni'' z WiN, którzy byli w tamtym czasie, gdy trwało masowe ludobójstwo naszych rodaków zamieszkujących całe Podkarpacie i Lubelszczyznę, dokonywane przez OUN - UPA, gdy płonęły setki polskich miejscowości na tamtych terenach, to ci zamiast bronić Polaków przed banderowskimi potworami, weszli z nimi w sojusz, dzieląc strefy wpływów, uznając że o wiele ważniejszym jest walka z wrażą komuną, niż obrona własnych rodaków, przed herojami spod znaku tryzuba, z którymi poszli na pełną współpracę. Ale pomimo herkulesowych wysiłków zakłamanej propagandy, mieszkańcy tamtych terenów, a w szczególności Hrubieszowa, pamiętają do dziś to ,,niezłomne'' braterstwo broni, którym chcieliście kilka lat temu ich uraczyć w formie tablicy pamięci. Jak zareagowały wtedy na tę jawną potwarz władze i mieszkańcy Hrubieszowa, chyba nie muszę państwu przypominać. 


,,Niezłomni z WiN'' radzą z bratnimi herojami, z antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia z Ukraińskiej Powstańczej Armii, koło Rudy Różanieckiej 21 maja 1945 roku, jak wspólnie walczyć z komuną, w okresie największego nasilenia banderowskiego ludobójstwa Polaków na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Możecie być jednak państwo pewni, że przyjdzie czas, że na pomniki, które już zniszczyliście w ramach tzw. inkwizycyjnej walki z urojonym przez siebie komunizmem w przestrzeni publicznej, w odniesieniu do tych miejsc pamięci w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim oraz na Lubelszczyźnie, gdzie miejscowe polskie społeczności za własne fundusze wystawiły tym bohaterskim żołnierzom i milicjantom w swoich miejscowościach pomniki i tablice pamięci, za to że ocalili ich oni przed banderowską rzezią i oderwaniem tych ziem od Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ukazując na tych wszystkich upamiętnieniach przyszłym pokoleniom, że swoje ocalenie zawdzięczają żołnierzom Drugiej Armii Wojska Polskiego, Wojsk Ochrony Pogranicza, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także milicjantom, czy to się wam podoba, czy nie! I wszystkie te tablice i piastowskie orły, które na skutek swoich barbarzyńskich działań, niczym nie różniących się od działań cmentarnych hien, nakazaliście usunąć z tych obiektów, wrócą na nie wszystkie w takim samym brzmieniu, w jakim zostały na nich wszystkich umieszczone pierwotnie! I nie zmienią prawdy o tych żołnierzach i milicjantach, którzy ich wówczas ocalili, płacąc za to cenę najwyższą, cenę własnej krwi i życia, żadne, najbardziej nawet ekwilibrystyczne kłamstwa i fałszowanie faktów historycznych, konfabulacji i pisania całej historii na nowo, na zamówienie polityczne nowych władców. Nie zapominajcie moi drodzy państwo, tylko jednego, a zarazem najważniejszego, a mianowicie:

Każda władza, taka, czy inna, prędzej, czy później dobiegnie swego kresu, a wraz z nią napisana na jej zamówienie, nowa zakłamana wersja historii, kończąc swój bieg na śmietniku jej dziejów, a wraz z tą władzą, wszyscy, którzy dla niej ją stworzyli, kończąc swą egzystencję w hańbie i zapomnieniu.

Jacek Boki

Elbląg 17 Luty 2021 r.

Inicjator powstania Ronda Obrońców Birczy ( obronionej przed bestiami z OUN - UPA przez bohaterskich żołnierzy dziewiątej drezdeńskiej dywizji piechoty, której ostatniego dowódcę, dziewiątej dywizji zmechanizowanej, będącej kontynuatorką chlubnych tradycji właśnie dziewiątej drezdeńskiej, której żołnierze ocalili Birczę i jej mieszkańców, Pana generała Piotra Makarewicza, mieszkającego w Elblągu, mam zaszczyt i honor znać osobiście)

Honorowy obywatel gminy Bircza


Źródło:

Radni obwodu lwowskiego apelują do Kijowa o uznanie członków SS-Galizien za bojowników o wolność Ukrainy

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/radni-obwodu-lwowskiego-apeluja-do-kijowa-o-uznanie-czlonkow-ss-galizien-za-bojownikow-o-wolnosc-ukrainy/ 

Jurij Łopatynski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jurij_%C5%81opatynski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza